Πόσο σημαντικά είναι τελικά η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα στην εργασία;

«Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δουλέψουμε παρέα, είναι μια επιτυχία», είχε πει ο Henry Ford, για να τονίσει την αξία της συνεργασίας, της συνεργασίας μέχρι επίτευξης του στόχου. Και οι επιστημονικές έρευνες ετών στηρίζουν αυτή του τη δήλωση. Ενδεικτικά, έρευνα του 2010, δημοσιευμένη στο Science από τους Bahrami et al., αποκάλυψε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, το αποτέλεσμα μιας εργασίας είναι καλύτερο, όταν δύο τουλάχιστον άνθρωποι έχουν βοηθήσει ο ένας τον άλλο, αντί να εργάζονται ξεχωριστά. Και αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για το εργασιακό περιβάλλον, είτε για την ίδια την επιστημονική έρευνα, την οργάνωση μεγάλων γεγονότων, την οικογενειακή ζωή, την επίτευξη στόχων. Εξάλλου, οι περισσότεροι επιστήμονες θα ισχυριστούν ότι η ικανότητα που έχουμε να επιλύουμε προβλήματα μαζί, σε ομάδες, φαίνεται να αποτέλεσε θεμελιώδες στοιχείο-λόγο για την επιβίωση και κυριαρχία του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη μας.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι εύκολο να συνεργαστούμε και να αποκτήσουμε αλληλεγγύη, ούτε και να προσανατολιστούμε πάντα επιτυχώς προς έναν κοινό στόχο. Όμως, υπάρχει προθυμία και προσπάθεια και όταν αυτό τελικά συμβεί, η συνεργασία μπορεί να κινήσει μέχρι και βουνά. Αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι νέος, ούτε απέχει πολύ από την κοινή λογική. Αυτό που μπορεί να μην είναι τόσο εμφανές και αυτονόητο είναι το τι τελικά ακριβώς προσφέρει η ομαδική εργασία, που δεν καταφέρνει να προσφέρει τόσο εύκολα (ή και καθόλου) η ατομική. Παρακάτω, σας δίνουμε 5 από τους βασικότερους αυτούς λόγους:

• Προάγουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Η δημιουργικότητα ανθίζει, όταν οι άνθρωποι εργάζονται μαζί ως ομάδα. Με βασικό εργαλείο το γνωστό «brainstorming» μπορούν να αποφευχθούν οι παλιές και ήδη δοκιμασμένες λύσεις και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα εργασιακά πλαίσια. Και μόνο ο συνδυασμός των μοναδικών, διαφορετικών οπτικών του κάθε μέλους παράγει αποδοτικές/ αποτελεσματικές λύσεις. Αυτό που μαθαίνεται από τις προσωπικές, ατομικές εμπειρίες είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λαμβάνεται από την ανταλλαγή ιδεών με άλλα άτομα, με τα οποία μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο. Γι’ αυτό, αυτή η διαδικασία αυξάνει τη γνώση μας και δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε και τη δική μας, υποβοηθώντας την ίδια την καριέρα μας, την πορεία μας δηλαδή μέσα στον επαγγελματικό κόσμο. Η συνεργασία πάνω σε ένα κοινό στόχο δημιουργεί τον ενθουσιασμό για μάθηση και έτσι σύνθεση καινοτόμων ιδεών και λύσεων και την αποφυγή τυποποιημένων.

• Ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Άμεση συνέπεια των παραπάνω πλεονεκτημάτων (και όχι μόνο) είναι η αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας. Ο φόρτος της εργασίας μοιράζεται εξίσου ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, ακόμα κι αν ο καθένας κατέχει διαφορετική αρμοδιότητα, η οποία κατανέμεται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις δυνατότητες του κάθε μέλους. Με περισσότερα μυαλά και χέρια, οι εργασίες ολοκληρώνονται γρηγορότερα και συνεπώς, αυξάνεται η παραγωγικότητα. Επιπλέον, όταν υπάρχει συνεργασία και αλληλεγγύη, οι εργαζόμενοι μπορούν να χτίσουν τα ταλέντα και τις γνώσεις τους με τη βοήθεια των συναδέλφων τους. Η συνεργασία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να διαδοθούν ανάμεσα στους εργαζόμενους γνώσεις και να εξειδικευτούν/ εκπαιδευτούν τα νέα μέλη μιας επιχείρησης. Αυτή η διεργασία γλυτώνει πολύτιμο χρόνο (ακόμα και χρήμα από τους εργοδότες), βελτιώνει τις εργασιακές μεθόδους και συνεπώς μακροπρόθεσμα αυξάνει τη συνολική παραγωγικότητα. Κάθε εξειδίκευση, κάθε επιμόρφωση και ευκαιρία για μάθηση των εργαζομένων αποτελεί έναν βέβαιο δρόμο προς την επιτυχία του εργασιακού πλαισίου.

• Χτίζουν εμπιστοσύνη και ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων

Το ομαδικό πνεύμα συνίσταται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εργαζόμενους, μια εμπιστοσύνη που θα οδηγήσει στην επίτευξη του κοινού στόχου. Αυτό το χαρακτηριστικό, σταδιακά, εγκαθιδρύει ισχυρές, στενές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Παρά τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες, μια αποτελεσματική ομάδα μοιράζεται κοινές αξίες, κοινό σκοπό και ισχυρό δεσμό. Η εμπιστοσύνη, επίσης, διαμορφώνει το πρόσφορο έδαφος για την ανάδυση πρωτότυπων ιδεών• οι συνάδελφοι νιώθουν ασφάλεια και ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις ιδέες τους. Γι’ αυτό, μια ενωμένη ομάδα μαθαίνει να αντιμετωπίζει μαζί τόσο τις νίκες, όσο και τις ήττες της χωρίς να χωρίζεται. Ένα τέτοιο εργασιακό πλαίσιο θρέφει και την ατομική αυτοπεποίθηση, που τόσο χρειάζεται μια επιτυχημένη ομάδα. Χωρίς εμπιστοσύνη, η ομάδα είναι καταδικασμένη να αποτύχει και αναπόφευκτα να καταρρεύσει.

• Η ευθύνη μοιράζεται, το στρες μειώνεται

Όπως προαναφέρθηκε, ο φόρτος εργασίας μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Κατά συνέπεια, μοιράζεται και η ευθύνη. Μια συνεκτική ομάδα δεν θα διαλυθεί σε περίπτωση σφάλματος ή δυσκολιών, αλλά θα ενωθεί περισσότερο, αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα το εκάστοτε εμπόδιο. Και, όπως επίσης προαναφέρθηκε, αναπόφευκτα θα έρθουν στιγμές συγκρούσεων και εντάσεων, από τη στιγμή που δημιουργείται μια ομάδα από μοναδικούς ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι, όλοι, προέρχονται από ποικίλα πλαίσια, οικογένειες, κοινωνικό υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο και συνήθειες. Αν και αυτές οι διαφορετικές οπτικές είναι οι σπόροι που θα βλαστήσουν και θα φέρουν την επιτυχία, μπορούν επίσης ορισμένες φορές να παράγουν και δυσανασχέτηση που σύντομα μετατρέπεται σε σύγκρουση. Μια υπεύθυνη, ωστόσο, ομάδα θα επιλύσει τις συγκρούσεις μετατρέποντάς τες σε ευκαιρία για ανάδυση νέων ιδεών και περισσότερης συνοχής ανάμεσα στα μέλη της. Με τον καιρό, οι εργαζόμενοι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και το συνολικότερα επίπεδα στρες τους πέφτουν κατακόρυφα.

• Μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση

Τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης ερευνώνται αρκετά τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το πεδίο της οργανωτικής/ εργασιακής ψυχολογίας. Η εργασιακή ικανοποίηση θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνεισφέρουν στη γενικότερη αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή, στην πιθανότητα εμφάνισης αγχωδών διαταραχών και κατάθλιψης και φυσικά εμπλέκεται στο κρίσιμο ζήτημα της ισορροπίας εργασίας- προσωπικής ζωής. Τα ομαδικά projects φαίνεται πως ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να νιώσουν περήφανοι για τη συνεισφορά τους στη διεκπεραίωση τους. Προσπερνώντας ενωμένοι τα εμπόδια και δημιουργώντας, παρόλα αυτά αξιόλογη δουλειά, κάνει τα μέλη μιας ομάδας να νιώσουν αυτοεκπλήρωση. Επιπλέον, όντας μέρος αυτής της επιτυχίας, οι εργαζόμενοι νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με το αντικείμενο και την εταιρία/ επιχείρηση. Τα μέλη της ομάδας ανήκουν σε αυτή, λαμβάνουν την εκτίμηση και την αναγνώριση όλων των συναδέλφων τους και αυτό το γεγονός βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και το ηθικό τους. Εξάλλου, η ομαδική εργασία ποτέ δεν είναι βαρετή, σχεδόν καμία εργασιακή μέρα δεν δύναται να είναι ίδια με την προηγούμενη.